Reis door de ruimte

In deze les starten we in de ruimte en zoomen we langzaam in op het leven in ons zonnestelsel en onze planeet. We denken na over communicatie in de ruimte en spelenderwijs leren de kinderen nieuwe woorden gebruiken.

Naast een stukje burgerschapstraining naar aanleiding van wel heel vreemde planeetbewoners krijgen de kinderen een teken- en een knutselopdracht. ’s Middags wordt er in kleine groepjes gewerkt aan een sketch.

De volgende onderwijs Kerndoelen zijn van toepassing op deze les:

Kerndoel 3

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *